तीज

तीजको पर्याय नै बनेको ‘तीजको रहर आयो बरिलै’

तीजको पर्याय नै बनेको ‘तीजको रहर आयो बरिलै’

गाऔं स्वर खोलेर दिदी र बहिनी नाचौं न मिलेर दामली सैनी तीजको रहर आयो...