त्रिवि सेवा आयोग

कमजोर बन्दै प्रतिस्पर्धा : सिट संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण

कमजोर बन्दै प्रतिस्पर्धा : सिट संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण

विभिन्न आयोगले लिएका परीक्षाका परिणामले मुलुकमा योग्य जनशक्तिबीच प्रतिस्पर्धा घटेको देखाएको छ । माग...