द्वन्द्व पीडित

संसदीय समितिमा द्वन्दपीडितको एक स्वर : आदेश पालक हौं, पीडक नभनियोस्

संसदीय समितिमा द्वन्दपीडितको एक स्वर : आदेश पालक हौं, पीडक नभनियोस्

द्वन्द्वपीडितहरुको एकै स्वर छ – मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन भनेर र तत्कालीन शसस्त्र युद्ध रोक्न...