नागरिक

देश नबनेको जिम्मा नागरिकले किन नलिने ?   

देश नबनेको जिम्मा नागरिकले किन नलिने ?   

देश चलाउने दलले हो भने दल चलाउने नेताले। नेतालाई कार्यकर्ताले चलाउँछन् जो नागरिकसँग प्रत्यक्ष...