पत्नी

पत्नीको रिसले एक महिनादेखि रुखको बास !

पत्नीको रिसले एक महिनादेखि रुखको बास !

लोग्नेस्वास्नी बीच स-साना नोकझोंक हुनु अनौठो होइन । तर लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो...