पैसा

आखिर पैसामा के छ ?

आखिर पैसामा के छ ?

अचानक एक ट्रक पैसा भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? सम्भवत: एकक्षण मस्तिष्कले काम गर्ने...