पैसा

बजारमा छैन, कहाँ गयो पैसा ? कसले लुकायो ?

बजारमा छैन, कहाँ गयो पैसा ? कसले लुकायो ?

मरी-मरी काम गर्दा पनि पैसा हुँदैन, गरेका काम पनि राजनीतिक, आर्थिक र मौद्रिक नीतिका...