प्रदेश लोकसेवा आयोग

२७३ जनाको विज्ञापनमा ५५ हजारभन्दा बढीको आवेदन

२७३ जनाको विज्ञापनमा ५५ हजारभन्दा बढीको आवेदन

१ फागुन, विराटनगर । प्रदेश-१ लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक खुला गरेको २७३ पदको विज्ञापनमा...