प्रहरी प्रधान कार्यालय

१० प्रहरी आफूखुसी गैरहाजिर, सम्पर्कमा आउन ७ दिनको म्याद

१० प्रहरी आफूखुसी गैरहाजिर, सम्पर्कमा आउन ७ दिनको म्याद

१० चैत, काठमाडौं । आफूखुसी गैरहाजिर भएका १० जना प्रहरीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन...