बाँझोपन

धुलिखेल अस्पतालमा विभिन्न सेवा थप, बाँझोपनको उपचारमा आईयूआई

धुलिखेल अस्पतालमा विभिन्न सेवा थप, बाँझोपनको उपचारमा आईयूआई

काठमाडौं । धुलिखेल अस्पतालले बिरामीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर राखी सेवामा स्तरोन्नति गरेको छ ।...