बालबच्चा

किन सबै बच्चा एकैखाले हुँदैनन् ? किन तुलना गर्नु हुँदैन ?

किन सबै बच्चा एकैखाले हुँदैनन् ? किन तुलना गर्नु हुँदैन ?

काठमाडौं । आमाबुवा चाहन्छन्, आफ्नो बच्चा सबै कुराले परिपूर्ण होस् । सबै जान्ने होस्,...