बिहान

बिहान चाडै उठ्दा स्वस्थ, बुद्धिमान र धनी भइन्छ ?

बिहान चाडै उठ्दा स्वस्थ, बुद्धिमान र धनी भइन्छ ?

अंग्रेजीमा एउटा प्रशिद्ध भनाई छ, ‘अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज, मेक अ...