बीमा

३९ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा

३९ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा

१६ असोज, काठमाडौं । नेपालमा ३९.०६ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा आएको पाइएको छ ।...