ब्याज

एचआईडीसीएल : ब्याज खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्यो !

एचआईडीसीएल : ब्याज खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्यो !

ऋण लगानीको दायरा कम हुँदा भएको पैसा पनि निक्षेपको रुपमा जम्मा गरेर ब्याज खानुपरेको...