ब्रिटिस कलेज

ब्रिटिस कलेजमा ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब सञ्चालन

ब्रिटिस कलेजमा ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब सञ्चालन

काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी) ले ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको छ।...