भक्तराज आचार्य

नेपथ्यमा बजिरहेछ मुरली

नेपथ्यमा बजिरहेछ मुरली

‘अनन्तदेखि बगिरहेको जीवनमा अमृत समान उनै प्रभुको चिन्तनले नै मिल्दछ पुण्य महान्’ ईश्वरलाई सम्झिएर...