भरतराज पौडेल

सुनुवाइ समितिलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ हुन नदिने उपायको खोजी

सुनुवाइ समितिलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ हुन नदिने उपायको खोजी

क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका भरतराज पौड्यालको नाम अनुमोदन गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले...