भाइरस

३० हजार एप्पल कम्प्युटरमा रहस्यमय भाइरस

३० हजार एप्पल कम्प्युटरमा रहस्यमय भाइरस

विश्वभरका झण्डै ३० हजार एप्पल कम्पनीका कम्प्युटरमा रहस्यमय भाइरस आक्रमण भएको छ । सेक्योरिटी...