भान्सा

‘महँगीले भान्सामै हान्यो’

‘महँगीले भान्सामै हान्यो’

आम्दानी ५००, खर्च हजार रुपैयाँ भएपछि कसरी जीवन चल्छ रु अनुमान गरेको रासन खर्चले...