भारतीय मुद्रा

भारतीय अर्थ मन्त्रालय पुग्यो भारुसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्र

भारतीय अर्थ मन्त्रालय पुग्यो भारुसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्र

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) को...