भूकम्प प्रभावित

नक्कली कम्पनी खडा गरेर ५५ करोडको ठेक्का, ८ करोड भुक्तानी

नक्कली कम्पनी खडा गरेर ५५ करोडको ठेक्का, ८ करोड भुक्तानी

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बिजुली नपुगेका विद्यालयहरुमा सोलार बत्ती जडान गर्ने परियोजनामा ठेक्का पाएको चिनियाँ...