मदिरा सेवन

जापानमा युवाहरूलाई धेरै रक्सी पिउन सरकारको अनुरोध !

जापानमा युवाहरूलाई धेरै रक्सी पिउन सरकारको अनुरोध !

धूम्रपान तथा मद्यमान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने हुनाले सरकारले आफ्ना जनतालाई त्यसको लतबाट टाढा...