मनोज पण्डित

नालापानी युद्धमाथि फिल्म बनाउँदै मनोज पण्डित

नालापानी युद्धमाथि फिल्म बनाउँदै मनोज पण्डित

काठमाडौं । सन् १८१४ मा नेपाल र अंग्रेजबीच भएको नालापानी युद्धमाथि आधारित रहेर निर्देशक...