महामारी

कसरी गर्ने लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण ?

कसरी गर्ने लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण ?

लम्पी स्किन रोग लगाउने भाइरस गोठको वातावरणमा लामो समयसम्म जीवित रहन्छ । यो रोग...