माउथ फ्रेसनर

माउथ फ्रेसनरले मुखको गन्ध हटाउँछ ?

माउथ फ्रेसनरले मुखको गन्ध हटाउँछ ?

सास गन्हाउने समस्याले धेरैलाई दु:ख दिइरहेको हुन्छ । मुखको दुर्गन्धका कारण दाँत तथा मुख...