मानवअधिकार

मानवअधिकार छोडौं, जैविक अधिकार खोजौं

मानवअधिकार छोडौं, जैविक अधिकार खोजौं

यो संसारमा मानव जाति मात्रको भलो हुने कुनै उपाय छैन । भलो हुँदा सबैको...