मुटुको रोग

पेनकिलरले कसरी शरीरका अंगहरुमा असर गर्छ ?

पेनकिलरले कसरी शरीरका अंगहरुमा असर गर्छ ?

शरीरको दुखाई कम गर्न हामी पेन किलर सेवन गर्छौं । पेनकिलरले क्षणिक रुपमा कुनैपनि...