मुटुको शल्यक्रिया

अत्यावश्यक सामान नहुँदा गंगालालमा मुटुको शल्यक्रिया रोकियो

अत्यावश्यक सामान नहुँदा गंगालालमा मुटुको शल्यक्रिया रोकियो

४ साउन, काठमाडौं । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हदृयरोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको...