मेलाटोनिन हार्मोन

मेलाटोनिन हार्मोन घटबढ भएमा के समस्या हुन्छ ?

मेलाटोनिन हार्मोन घटबढ भएमा के समस्या हुन्छ ?

मेलाटोनिन पाइनल ग्रन्थिले उत्पादन गर्ने एक हार्मोन हो । यसको मुख्य काम निद्रा व्यवस्थापन...