राइनो लेदर

राइनो लेदर : १ लाखमा सुरु, अहिले वार्षिक ८ करोडको कारोबार

राइनो लेदर : १ लाखमा सुरु, अहिले वार्षिक ८ करोडको कारोबार

नाफाघाटाको लामो शृंखलाबाट पनि राइनो उद्योगका सञ्चालक अमित शाह थाकेका थिएनन् । सानो लगानी,...