राजनीतिक सहमति

‘अदालती वा राजनीतिक सहमति: एउटा विधिबाट यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ’

‘अदालती वा राजनीतिक सहमति: एउटा विधिबाट यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ’

मलाई लाग्छ, दुवै तर्क गर्नेहरूले बीचको विन्दुबाट समाधान निकाल्न सक्छन् । त्यो भनेको मनोनयनको...