राम नवमी

विष्णुका पूर्णावतार श्रीराम : १० अवतारको प्रयोजन के-के थियो ?

विष्णुका पूर्णावतार श्रीराम : १० अवतारको प्रयोजन के-के थियो ?

भगवान रामलाई भगवान विष्णुको अवतार मानिन्छ। विष्‍णुको पूर्णावतार, अंशावतार र आवेशावतारमध्ये श्रीराम पूर्णावतार हुन्...