रारा ताल

कर्णालीलाई धनी देख्न रारा घुम्नुपर्छ

कर्णालीलाई धनी देख्न रारा घुम्नुपर्छ

रारा ताल घुम्ने अधिकांशको सपना नै हुन्छ। तर योजना बनाउने जति सबै रारा घुम्न...