राहदानी विभाग

राहदानी विभागले भन्यो–अपोइन्टमेन्ट पाएको समयमा मात्रै लाइनमा बस्नू

राहदानी विभागले भन्यो–अपोइन्टमेन्ट पाएको समयमा मात्रै लाइनमा बस्नू

१५ भदौ, काठमाडौं । राहदानी विभागले त्रिपरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालयमा राहदानी सेवाका लागि आउने सेवाग्राहीलाई...