लक्ष्मीदेवी पाण्डे

‘संघ र प्रदेशले ध्यान नदिए स्कुल मात्रै होइन गाउँ नै खाली हुन्छन्’

‘संघ र प्रदेशले ध्यान नदिए स्कुल मात्रै होइन गाउँ नै खाली हुन्छन्’

प्रदेश तथा संघीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि अब पनि योजना नल्याउने हो भने...