लीलाराज ढकाल

भ्रष्टाचार फेहरिस्तको ऐनामा आगामी शासनको तस्वीर

भ्रष्टाचार फेहरिस्तको ऐनामा आगामी शासनको तस्वीर

विकासको मूल बाधक भ्रष्टाचार नै हो भन्नेमा दुईमत नहोला। सामान्य रूपमा गैरकानुनी रूपमा प्रदान...