लैंगिक अल्पसंख्यक

राज्यले अपूर्ण नागरिक करार गरेका लैंगिक अल्पसंख्यक

राज्यले अपूर्ण नागरिक करार गरेका लैंगिक अल्पसंख्यक

एक बालिगले अर्को बालिगसँग समझदारी र सहमतिमा आफ्नो इच्छा बमोजिम विवाह गर्न पाउनु नैसर्गिक...