वन्यजन्तु

बाँकेका वन हेरालु भन्छन् : वन्यजन्तु बढ्दा डर लाग्दैन, खुसी लागेको छ

बाँकेका वन हेरालु भन्छन् : वन्यजन्तु बढ्दा डर लाग्दैन, खुसी लागेको छ

‘हाम्रो वनमा वन्यजन्तु बढेका छन्। घरपालुवा जनावर र मान्छे नै वन्यजन्तुले मारेका छन् ।...