विज्ञापन बोर्ड

विज्ञापनमा विदेशी कलाकारको तस्वीर प्रयोग नगर्न निर्देशन

विज्ञापनमा विदेशी कलाकारको तस्वीर प्रयोग नगर्न निर्देशन

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले होडिङ बोर्ड वा अन्य प्रचार सामग्रीमा विदेशी कलाकारको फोटो...