विद्यार्थी भिसा

३५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कटौती गर्ने क्यानडाको घोषणा, स्नातक पढ्न जाने विद्यार्थी प्रभावित हुने

३५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कटौती गर्ने क्यानडाको घोषणा, स्नातक पढ्न जाने विद्यार्थी प्रभावित हुने

नयाँ घोषणापछि लगभग ३ लाख ६४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि क्यानडा प्रवेश गर्न...