विवेक

विचार के छ त तपाईंको ?

विचार के छ त तपाईंको ?

सक्षम विचार र सदाचारी व्यवहार भएका प्रतिनिधि चयन गर्ने कुरामा एकदमै विचार पुर्‍याऔं ।  हाम्रो...