विषादी

‘विषादीबारे चेतना छैन, नियमनको संयन्त्र छैन’

‘विषादीबारे चेतना छैन, नियमनको संयन्त्र छैन’

तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन्, नेपालमा हानिकारक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । हाम्रो खेती प्रणाली...