शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

‘समाजमा चेतना फैलाउन सुदूरपश्चिमका स्कुलमा भूकम्प पढाउन थाल्नुपर्छ’ 

‘समाजमा चेतना फैलाउन सुदूरपश्चिमका स्कुलमा भूकम्प पढाउन थाल्नुपर्छ’ 

सुदूरपश्चिममा भौतिक संरचनाको अवस्था बारे अहिलेसम्म कसैले अध्ययन नै गरेको छैन । त्यसैले जोखिमका...