शान्ति लिली

पीस लिली : वायु शुद्ध गर्ने इन्डोर प्लान्ट

पीस लिली : वायु शुद्ध गर्ने इन्डोर प्लान्ट

शान्ति लिली अर्थात् स्पाथिफिलम घरभित्र रोप्न मिल्ने फूल हो । त्यसो त घरबाहिर पनि...