शिक्षक अभाव

शिक्षक अभावको असर : एसईईमा ३३ प्रतिशतको गणितमा ‘ई’ ग्रेड

शिक्षक अभावको असर : एसईईमा ३३ प्रतिशतको गणितमा ‘ई’ ग्रेड

‘सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरु नभएकाले पनि नतिजा कमजोर आएको बुझिन्छ । गणित विषयको शिक्षक...