शुभेच्छा खड्का

मोडल वाच : सुन्दरी शुभेच्छा (तस्वीर)

मोडल वाच : सुन्दरी शुभेच्छा (तस्वीर)

काठमाडौं । नेपाली ब्युटी पेजेन्टमा चर्चित नाम हो शुभेच्छा खड्का । सन् २०१२ मा...