संघीय सरकार

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश : साझा क्षेत्राधिकारबारे कानुन बनाउँदा अन्तरतह समन्वय गर्नू

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश : साझा क्षेत्राधिकारबारे कानुन बनाउँदा अन्तरतह समन्वय गर्नू

३० वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साझा अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा...