संघीय सरकार

प्रदेशसभा सचिवहरुको गुनासो : कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन

प्रदेशसभा सचिवहरुको गुनासो : कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन

१० असार, काठमाडौं। प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि...