संसद विघटन

व्याख्याबाट परिष्कृत बन्दै संविधान

व्याख्याबाट परिष्कृत बन्दै संविधान

न्यायपालिकाले यो अवधिमा शासकीय अभ्यास, फौजदारी न्याय, वातावरणीय संरक्षण, नागरिक हक लगायत पक्षमा गरेका...