सार्वजनिक विद्यालय

सरकारले दुई हजार ३०० विद्यालयमा ‘आईसीटी ल्याब’ स्थापना गर्ने

सरकारले दुई हजार ३०० विद्यालयमा ‘आईसीटी ल्याब’ स्थापना गर्ने

सरकारले दुई हजार ३ सय विद्यालयहरुमा एकैसाथ ‘आईसिटी ल्याब’ स्थापना गर्ने भएको छ ।