सीमा बन

हरेक कुरामा राजनीतिकरण, त्यसमाथि अपराधीकरण, हामी कता जाँदैछौं ?

हरेक कुरामा राजनीतिकरण, त्यसमाथि अपराधीकरण, हामी कता जाँदैछौं ?

ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटलले मानिस सामाजिक प्राणी हो र समाजदेखि पर रहन सक्ने व्यक्ति ईश्वर...