सूर्यवविनायक नगरपालिका

सूर्यविनायक नगरपालिकामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रधानाध्यापक छनोट

सूर्यविनायक नगरपालिकामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रधानाध्यापक छनोट

१० वैशाख, काठमाडौं। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गरेको छ...